Afkoop lijfrente bij arbeidsongeschiktheid

Afkoop lijfrente bij arbeidsongeschiktheid
Situatie

Thijs is 55 jaar. Hij heeft sinds 12 jaar een eigen onderneming, een makelaarskantoor. Hij drijft het makelaarskantoor vanuit een eenmanszaak. Thijs is gestart met zijn onderneming nadat hij in 2008 ontslag had gekregen bij het kantoor waar hij in loondienst werkte. Hij ontving een ontslagvergoeding van € 25.000. Deze ontslagvergoeding is destijds ondergebracht en gestort in een zogenaamde stamrecht-BV. De stamrecht-BV heeft de verplichting op haar genomen om te zijner tijd (uiterlijk bij het behalen van de 65-jarige leeftijd) aan Thijs een periodieke uitkering te verstrekken. Destijds leidde deze constructie niet direct tot heffing van (loon)belasting. De heffing werd hiermee uitgesteld.

Thijs is helaas dit jaar arbeidsongeschikt geraakt met als gevolg dat Thijs de komende 12 maanden zijn beroep als makelaar niet kan uitoefenen.

Gelukkig heeft Thijs zichzelf verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Volgens de voorwaarden van de arbeidsongeschiktheidsverzekering komt Thijs in aanmerking voor een verzekeringsuitkering. Thijs heeft een verklaring ontvangen van zijn huisarts, waarin de arbeidsongeschiktheid wordt bevestigd.

Stamrecht afkopen

De stamrecht in de BV is inmiddels gegroeid naar € 40.000.  Aangezien Thijs van zijn arbeidsongeschiktheidsuitkering niet volledig in zijn kosten voor levensonderhoud kan voorzien, wil Thijs de stamrecht in de stamrecht-BV afkopen.

Thijs voldoet aan de voorwaarden. De gehele afkoopsom van € 40.000 is uiteraard belast in de inkomstenbelasting, echter dit geeft Thijs in ieder geval de ruimte om de komende periode in zijn kosten voor levensonderhoud te voorzien.

Thijs gaat zich vol richten op zijn revalidatie.

Samenvatting

Kort samengevat zijn de voorwaarden voor afkoop van de lijfrente (of stamrecht) en aandachtspunten:

  • De AOW-leeftijd is nog niet bereikt.
  • In 2019 is de afkoopsom niet hoger dan € 41.132 of de gemiddelde premiegrondslag + AOW-franchise van 2 jaar.
  • De komende 12 maanden ben je niet in staat om je werk als hoofdberoep uit te oefenen of je kunt aantonen dat je recht hebt op een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
  • Indien de lijfrente is ondergebracht bij een verzekeraar of bank, dan moet er een verklaring van een (huis)arts worden opgesteld en worden verzonden naar de verzekeraar of bank.
  • De afkoop is ook mogelijk bij stamrecht lijfrente in een BV.
  • De lijfrente-uitkering loopt via de aangifte inkomstenbelasting.
  • Bank of verzekeraar moet wel meewerken.

Onzes inziens is bovenstaande voor veel mensen die arbeidsongeschikt raken een prima mogelijkheid om in de kosten van levensonderhoud te kunnen voorzien.

Het bovenstaande staat beschreven in artikel 3.133 lid 9 Wet IB 2001.

Heb jij vragen over jouw stamrecht-BV?
Lees meer over onze dienstverlening of neem contact met ons op.

Ook GROOTS worden?

Wij komen je graag alle details uitleggen!

Gerelateerde nieuwsberichten

Heb je vragen?

Groots Bedrijfsadvies

Bel met ons op
088 050 2222