Het belang van een visie bij fiscaal voordeel

Het belang van een visie bij fiscaal voordeel

Wanneer bepaal je of een eenmanszaak, fiscaal gezien, nog wel aantrekkelijk genoeg is? Er zijn verschillende manieren om dit te bepalen echter wat bepalend is, is de visie van de ondernemer. Hieronder een voorbeeld.

De visie

Victor is 60 jaar en drijft een goed lopende kledingwinkel. Op de balans van de onderneming staat een pand. Vanuit dit pand wordt de onderneming gedreven. Victor zijn visie is om zijn goed lopende kledingwinkel over 7 jaar te verkopen. Victor wil het pand daarna verhuren aan de koper van zijn onderneming. Met de huurinkomsten kan Victor in zijn kosten van levensonderhoud voorzien.

Het pand is getaxeerd op een vrije verkoopwaarde van € 600.000. Het pand staat op de balans voor € 100.000. Hij drijft zijn onderneming nog steeds vanuit een eenmanszaak. Stel: Victor verkoopt zijn onderneming voor € 250.000, dan moet hij inkomstenbelasting betalen over de meerwaarde in het pand, in dit geval € 500.000, en over de meerwaarde van de voorraden en de goodwill.

De voorraden bedragen € 50.000 en hebben een boekwaarde voor hetzelfde bedrag. Hierover is dus geen inkomstenbelasting verschuldigd. De goodwill (€ 200.000) is volledig belast.

De optelsom: over een bedrag van € 700.000 (€ 500.000 voor meerwaarde pand en € 200.000 goodwill) is dus inkomstenbelasting verschuldigd. Deze heffing bedraagt ongeveer € 248.500.

Fiscaal voordeel

Victor verkoopt zijn onderneming € 250.000 en dient € 248.500 te betalen. Dit is een harde werkelijkheid. Uitgaande van de visie van Victor is te adviseren om nu al zijn eenmanszaak in te brengen in een BV-structuur. De verkoop van de kledingwinkel kan over 7 jaar dan plaatsvinden door middel van verkoop van aandelen, welke vrij van (vennootschaps)belasting kan plaatsvinden. De verhuur van het pand vanuit een BV zal niet leiden tot een (directe) belastingheffing.

Kortom, door nu al rekening te houden met je visie kan je dit in de toekomst, fiscaal gezien, voordeel opleveren.

Benieuwd of jij ook fiscaal voordeel kunt behalen?
Lees meer over onze dienstverlening of neem contact met ons op.

Ook GROOTS worden?

Wij komen je graag alle details uitleggen!

Gerelateerde nieuwsberichten

Heb je vragen?

Groots Bedrijfsadvies

Bel met ons op
088 050 2222